KONTAKT

Dir.: Tosić Nenad
064 85 99 300 
Kom. dir.: Tosić Predrag
064 85 99 301 
Šef servisa: Ivezić Radenko
064 85 99 305 
Finansije: Puzović Drasko
064 85 99 302

Kontakt forma

Ispunite podatke ispod i kontaktirajte nas direktno sa sajta

Kontakt podaci

Email